feedback feedback barum home

Leaflet Barum Truck Tires

DE FR EN

Inleiding

De Tsjechische bandenproducent BARUM is in West-Europa nog vrij onbekend, maar wordt door de steeds toenemende groep gebruikers zeker niet als onbemind beschouwd. Als onderdeel van de groep CONTINENTAL wordt onder het BARUM-merk een product geboden dat alleen in de aanzienlijk lagere aankoopprijs (-15 à 20%) verschilt van de meer 'populaire' merken.

 

 

 

Introduction

Le fabricant de pneumatique Tchèque, BARUM, est encore trop peu connu en Belgique. Le produit n’en est pourtant pas moins apprécié par le nombre grandissant des utilisateurs. La marque BARUM, sous-marque du groupe CONTI, se distingue des autres marques “populaire” par son prix nettement inférieur (- 15 à 20% ).

 

Historiek

BARUM is zeker geen nieuwkomer en nog veel minder een kleine jongen in de bandensector. Het was in 1925 dat in de toen nog jonge staat Tsjechoslowakije de eerste band werd geproduceerd, met name onder de naam MATADOR. In 1931 werden in de RUBENA-fabriek, waar tot dan toe uitsluitend fietsbanden werden gemaakt, de eerste autobanden geproduceerd. Eén jaar later werd de merknaam BATA - naar de familie die bij ons voornamelijk naam zou maken als schoenengigant - aangenomen.

In 1949 werd dan het merk BARUM gelanceerd, naar de afkorting BAta-RUbena-Matador. de productie in de BATA-fabrieken was na afloop van de Tweede Wereldoorlog namelijk opnieuw van start gegaan en werd in 1972 ondergebracht in een gloednieuwe productie-eenheid in de stad Otrokovice. Aangetrokken door de nieuwe opportuniteiten die werden geboden door de introductie van de vrije-markteconomie in het voormalige oostblok, gaat de CONTINENTAL AG-groep in BARUM investeren. De vennootschap BARUM/CONTINENTAL is dan een feit.

In feite is BARUM/CONTINENTAL het gevolg van een joint-venture tussen Continental en de Franse groep Michelin, die allebei wilden doorbreken op de markt van de low-budget banden. In dit verband moet echter duidelijk worden gesteld dat Michelin over geen enkele financiële participatie in BARUM beschikt. De joint venture heeft alleen betrekking op de aankoop - door Michelin - van in Otrokovice geproduceerde banden.

De nieuwe eigenaar CONTINENTAL AG liet er geen gras over groeien. Aangetrokken door de lagere loonkosten in de Tsjechische Republiek - die amper 15% bedragen van wat in West-Europa gangbaar is - werd een groot deel van de productie in het Oostenrijkse Traiskirchen naar Otrokovice overgeheveld. Daar worden ondertussen jaarlijks in totaal 13 miljoen banden geproduceerd, waaronder 435.000 vrachtwagen- en 285.000 tractorbanden.

 

 

 

Histoire

BARUM n’est pas un nouveau-venu dans le secteur du pneumatique. Le premier pneu fut produit en 1925 en Tchechie sous le nom de Matador. En 1931 sortit le premier pneu de l’usine Rubena, qui était à l’époque un fabricant de pneus vélos. L’année suivante vit apparaitre la marque Bata, marque qui se fit surtout une renomée dans le monde de la chaussure.

La marque BARUM fut lancée en 1949 d’après les marques BAta RUbena MAtador. La production dans les usines BATA redémarra après la deuxième guerre mondiale et déménagea dans une nouvelle unité de production située à Otrokovice en 1972. Les nouvelles oppurtunités, après l’introduction du marché libre dans les pays de l’est, attire le groupe CONTI AG qui va investir dans la marque BARUM.

BARUM / CONTI est en fait un joint-venture entre Conti et le groupe français Michelin ayant comme but de se faire une place dans le marché des pneus low-budget. Il faut noter que Michelin n’a aucune participation finançière dans la marque BARUM et que les accords ne se situent qu’au niveau d’achats -par Michelin- de pneumatiques produits à Otrokovice.

Le nouveau propriétaire Conti AG, attiré par les frais de production peu elevés en Republique Tchèque, à peine 15% des frais de production en Europe, déménage une grande partie de sa production de Traiskirchen en Autriche vers Otrokovice. 13 million de pneus y sont produits annuellement, dont 435.000 pneus camions et 285.000 pneus tracteurs.

 

Milieu

De BARUM/CONTINENTAL-fabriek was de eerste productie-eenheid buiten de Europese Unie die er in 1997 in slaagde om zowel de ISO 14001- als de EG 1836/93-milieucertificatie te verkrijgen.

 

 

 

Milieu

L’usine de BARUM/CONTINENTAL ést la première unité de production hors EU à avoir reçu en 1997 les certificats ISO 14001 et EG 1836/93.

 

Contact

De verdeling van de BARUM-vrachtwagenbanden in België en Luxemburg wordt verzorgd door:

 

 

 

Contact

La distribution du pneu camion BARUM en Belgique et Luxembourg est fait par:

 

BARUM Truck Tyre Belux
Taeymans bvba
Fabriekstraat 28
2930 Brasschaat
tel: 32/3/541.84.03
fax: 32/3/541.97.23
GSM: 0475/26.78.09
e-mail: info@barum.be